ژوئن 17, 2016

شقاق مقعد

شقاق مقعد   شقاق مقعد (فیشر) باعث ایجاد درد در اطراف مقعد می شود. این درد زمان دفع مدفوع شدیدتر می شود.در اغلب افراد، این بیماری […]
ژوئن 17, 2016

علت حالت تهوع

علت حالت تهوع     حالت تهوع می تواند به خاطر حساسیت به بعضی مواد غذایی باشد. مواد لبنی را به خوبی نمی توانید هضم کنید […]